Vår virksomhet

HybridTechs utviklingsprosess for vindkraftprosjekter omfatter:

  • Analyse og utredning av potensielle produksjonsanlegg for vindkraft
  • Inngåelse av avtaler med grunneiere
  • Håndtering av forhåndsmeldings- og konsesjonssøknadsprosessene knyttet til etablering av en vindpark
  • Finansieringsprosesser
  • Prosjektering av anlegget
  • Bygging og driftsetting av vindparken
  • Drift og vedlikehold

Pr idag fokuserer HybridTech primært på å utvikle de prosjektene som ligger i selskapets portefølje, men vi er samtidig åpne for satsninger på nye prosjekter innen fornybar energi.