Skveneheii

Skveneheii Vindpark ligger nordvest for Kyrkjebygda i Åseral kommune i Vest-Agder. Det ble inngått avtale med grunneierne om leie av området, og prosjektet ble meldt til NVE i september 2010. Forhåndsmeldingen var på høring vinteren 2010-2011. Konsesjonssøknad ble levert høsten 2013, og NVE gav prosjektet konsesjon i juni 2014. Konsesjonen ble imidlertid trukket tilbake etter endelig behandling i  Olje- og Energidepartementet.