Blåberg

Blåberg Vindkraftverk har vært planlagt i kommunene Hægebostad og Kvinesdal i Vest-Agder. Prosjektet ble forhåndsmeldt i mars 2010.

Prosjektet ble stilt i bero vinteren 2015.