Om oss

Historikk

HybridTech ble stiftet i Halden i 2004. Virksomheten i har sitt utspring i spin-off”s fra det energitekniske miljøet ved Halden-prosjektet til Institutt for Energiteknikk, der flere av initaitivtakerne til selskapet i sin tid arbeidet som forskere.

HybridTech har i dag sin primære virksomhet i Oslo, der vi er nært knyttet til gründer- og innovasjons-miljøer. Virksomheten omfatter i dag flere aksjeselskaper, som samlet betegnes som HybridTech-gruppen eller bare HybridTech.

I april 2012 gikk Nordisk Vindkraft AB inn som majoritetsaksjonær i prosjektene Vardafjellet, Buheii, Skveneheii, Blåberg og Hovatn Aust. For mer detaljert informasjon: Se www.nordiskvindkraft.se

Styre
Styreleder i HybridTech er Dag C. Weberg. Weberg har omfattende erfaring fra både politikk og næringsliv. Blant annet har han representert Høyre på Stortinget i 3 perioder. Weberg har og har hatt en rekke styreverv i næringslivet.

Styremedlem Dag Arild Hansen er sivilingeniør fra NTNU og har over 20 års erfaring fra prosjekter rettet mot energisektoren. Han har blant annet bakgrunn som programvareutvikler, prosjektleder, forsker, IT-sjef, seksjonsleder og forretningsutvikler. Han har arbeidet med utvikling av vindkraftprosjekter siden 2004.

Styremedlem Henrik Rød er siviløkonom og driver egen virksomhet innen eiendomsutvikling, med prosjekter både i Norge og internasjonalt. I tillegg har han omfattede erfaring fra lokalpolitikk og rikspolitikk. Blant annet har han representert Fremskrittspartiet i Halden kommunestyre og på Stortinget.

Styremedlem Knut H Johansen er sivilingeniør fra NTNU og er administrerende direktør for eSmart Systems AS, som blant annet leverer løsninger for aktører i kraftbransjen.