Fremtidens Energi

HybridTech utvikler og realiserer kostnadseffektive løsninger for ny fornybar energi, med særlig fokus på vindkraft.

Basert på vår kunnskap innenfor områdene produksjon, distribusjon og handel med elektrisk kraft, kombinert med ekspertise innenfor bruk av fornybare energikilder, etablerer HybridTech optimale løsninger for vindkraftproduksjon, basert på de ressurser og rammebetingelser som foreligger innenfor et lokalsamfunn.

HybridTech planlegger og etablerer våre anlegg i nært samarbeid med lokalsamfunnet og lokale aktører, slik at løsningene realiseres innenfor et rammeverk som ivaretar interessene til alle involverte parter